ใบชำระเงิน Special Pay in
คือ แบบฟอร์มที่ใช้สำหรับการชำระเบี้ยประกันและบริการอื่นๆ ด้วย Barcode และ
QR Code สำหรับผู้ถือกรมธรรม์และลูกค้าของ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
รายละเอียดการชำระเงิน
ข้อควรระวัง : เพื่อป้องกันการชำระเบี้ยประกันภัยซ้ำซ้อน กรุณาตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้
  • หากกรมธรรม์ของท่านชำระเบี้ยประกันภัยโดยหักผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือบัตรเครดิตอัตโนมัติ กรุณาตรวจสอบสถานะการชำระเบี้ยประกันภัยก่อนทำรายการ
  • หากกรมธรรม์ของท่านมีมูลค่าเงินสดเกิดขึ้นแล้ว กรุณาตรวจสอบสถานะการกู้ชำระเบี้ยประกันภัยอัตโนมัติก่อนทำรายการ
    ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะกรมธรรม์และอีกหลากหลายบริการได้จาก MTL Click Application (ดาวน์โหลดคลิก > https://www.muangthai.co.th/th/mtlclick)